Parsi Coders

نسخه‌ی کامل: حذف ایندکس های تکراری در لیست
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درودکد:
list1={'AE','h','C','d','E','Fe','Fe','g','h','g'}list2=[]
for b in list1:    if b not in list2:        list2.append(b)
print(list2)


توضیح:حذف ایندکس های تکراری در لیست ها در پایتان!

موفق باشید.