امتیاز موضوع:
  • 30 رای - 2.9 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
vb.net AntiVm new method
#1
this was inspired from a none functional code i reworked it and come to this.

سورس کد انتی وی ام (ماشین مجازی ) به زبان وی بی دات نت

کد:
Function VmCheck() As Boolean    Dim str20 As String = Environment.UserName    Dim enumerator As IEnumerator

    Dim str19 As String = "SELECT * FROM Win32_VideoController"

    Dim arguments As Object() = New Object() {str19}

    Dim copyBack As Boolean() = New Boolean() {True}

    If copyBack(0) Then

      str19 = CStr(Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ChangeType(System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.GetObjectValue(arguments(0)), GetType(String)))

    End If

    Dim objectValue As Object = System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.GetObjectValue(Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Interaction.GetObject("winmgmts:", Nothing), Nothing, "ExecQuery", arguments, Nothing, Nothing, copyBack))

    Try

      enumerator = DirectCast(objectValue, IEnumerable).GetEnumerator

      Do While enumerator.MoveNext

        Dim left As Object = Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.GetObjectValue(enumerator.Current), Nothing, "Description", New Object(0 - 1) {}, Nothing, Nothing, Nothing)

        If InStr(left, "VM Additions S3 Trio32/64") Then

          VmCheck = True

          MsgBox(left)

          Exit Function

        End If

        If InStr(left, "S3 Trio32/64") Then

          VmCheck = True

          MsgBox(left)

          Exit Function

        End If

        If InStr(left, "VirtualBox Graphics Adapter") Then

          VmCheck = True

          MsgBox(left)

          Continue Do

          Exit Function

        End If

        If InStr(left, "VMware SVGA II") Then

          VmCheck = True

          MsgBox(left)

          Exit Function

          Continue Do

        End If

      Loop      VmCheck = False

      Exit Function    Finally      If TypeOf enumerator Is IDisposable Then

        TryCast(enumerator, IDisposable).Dispose()

      End If    End Try  End Function
 فروش نوت بوک asus  خریداری شده از کانادا زیر قیمت بازار مدل Asus RoG G752
قیمت :7 میلیون 400 هزار تومان
فروش فوری با فاکتور رسمی خرید شده از کانادا
شماره تماس با بنده: 09120642214

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.