امتیاز موضوع:
  • 23 رای - 2.52 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
How to asp.net adfly URL Shorting
#1
نقل قول: Nasıl adfly URL Apı örnek kod kısa Devre asp.net ?
پاسخ
#2
کد:
Public Shared Function Shorten(url As String) As String
       Dim key As String = "$MYGOOGLEAPIKEY$"
       Dim post As String = "{""longUrl"": """ & url & """}"
       Dim shortUrl As String = url
       Dim request As HttpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?key=" & key), HttpWebRequest)
       Try
           request.ServicePoint.Expect100Continue = False
           request.Method = "POST"
           request.ContentLength = post.Length
           request.ContentType = "application/json"
           request.Headers.Add("Cache-Control", "no-cache")
           Using requestStream As Stream = request.GetRequestStream()
               Dim postBuffer As Byte() = Encoding.ASCII.GetBytes(post)
               requestStream.Write(postBuffer, 0, postBuffer.Length)
           End Using
           Using response As HttpWebResponse = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
               Using responseStream As Stream = response.GetResponseStream()
                   Using responseReader As New StreamReader(responseStream)
                       Dim json As String = responseReader.ReadToEnd()
                       shortUrl = Regex.Match(json, """id"": ?""(?<id>.+)""").Groups("id").Value
                   End Using
               End Using
           End Using
       Catch ex As Exception
           ' if Google's URL Shortner is down...
           System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ex.Message)
           System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ex.StackTrace)
       End Try
       Return shortUrl
   End Function

Shorten(yourlink.com)
گروه دور همی پارسی کدرز
https://t.me/joinchat/GxVRww3ykLynHFsdCvb7eg
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.