امتیاز موضوع:
  • 26 رای - 2.62 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مهم ترین سورس کدهای پاسکال مخصوصا برای پروژه های دانشجویی
#1
درود
از اقای مرتضی نیک زاد استاد قدیمیم سپاس میکنم که ارشیو بزرگی از سورس کدهای پاسکال رو به من دادن
این سورس ها بسیاری از الگوریتمای مهم مخصوصا سورس های که دانشجوها دنبالشن :P
 فروش نوت بوک asus  خریداری شده از کانادا زیر قیمت بازار مدل Asus RoG G752
قیمت :7 میلیون 400 هزار تومان
فروش فوری با فاکتور رسمی خرید شده از کانادا
شماره تماس با بنده: 09120642214

پاسخ
#2
سورس کد مینیموم سطر و ستون ماتریس;
کد:
Uses wincrt
var
   i,j,k,n,m : integer;
   A : array[1..5,1..5] of integer;
   min : array[1..10] of integer;
begin
     for i:= 1 to 5 do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  writeln('Enter A[',i,j,']');
                  read(A[i,j]);
             end;
     for m:= 1 to 5 do  {Row}
         begin
              min[m]:=A[m,1];
              for k:= 2 to 5 do
                  if a[m,k] < min[m] then
                     min[m]:=a[m,k];
         end;
     for m:= 1 to 5 do  {column}
         begin
              min[m+5]:=A[1,m];
              for k:= 2 to 5 do
                  if a[k,m] < min[m+5] then
                     min[m+5]:=a[k,m];
         end;
     for i:= 1 to 5 do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  write(' ',A[i,j]);
                  if j=5 then
                     begin
                          write('  ',min[i]);
                          writeln;
                     end;
             end;
     writeln;
     for n:=1 to 5 do
        write(' ',min[n+5]);
end.
 فروش نوت بوک asus  خریداری شده از کانادا زیر قیمت بازار مدل Asus RoG G752
قیمت :7 میلیون 400 هزار تومان
فروش فوری با فاکتور رسمی خرید شده از کانادا
شماره تماس با بنده: 09120642214

پاسخ
#3
سورس مغلوب عدد
کد:
uses wincrt;

var

n:integer;

begin

readln(n);

while n>0 do

begin

write(n mod 10);

n:=n div 10

end;

end.
 فروش نوت بوک asus  خریداری شده از کانادا زیر قیمت بازار مدل Asus RoG G752
قیمت :7 میلیون 400 هزار تومان
فروش فوری با فاکتور رسمی خرید شده از کانادا
شماره تماس با بنده: 09120642214

پاسخ
#4
[align=center]سورس محاسبه دترمینان ماتریس 3 در 3[/align]
کد:
uses wincrt;

var
   a : array[1..3,1..3] of integer;
   diter,m,f,i,j : integer;
begin
     writeln('Enter Number Of Matrix');
     for i:=1 to 3 do
         for j:= 1 to 3 do
             begin
                  writeln('Enter A[',i,j,']');
                  read(A[i,j]);
             end;

     m := ((a[1,1]*a[2,2]*a[3,3])+(a[1,2]*a[2,3]*a[3,1])+(a[1,3]*a[2,1]*a[3,2]));
     f := ((a[1,3]*a[2,2]*a[3,1])+(a[1,2]*a[2,1]*a[3,3])+(a[1,1]*a[2,3]*a[3,2]));
     diter := m-f;
     writeln;
     writeln('Determinant Of Matrix Is : ',diter);
end.
 فروش نوت بوک asus  خریداری شده از کانادا زیر قیمت بازار مدل Asus RoG G752
قیمت :7 میلیون 400 هزار تومان
فروش فوری با فاکتور رسمی خرید شده از کانادا
شماره تماس با بنده: 09120642214

پاسخ
#5
سورس محاسبه تعداد اعداد اول
کد:
uses wincrt;

var
   i,a,n,j,cnt,k : integer;
   flag        : boolean;
begin
     writeln('Enter Number For N');
     readln(n);
     cnt:=0;
     for i:= 1 to n do
         begin
              if i<=n then
                 begin
                       writeln('enter ',i,' number');
                       readln(a);
                       if a=1 then
                          begin
                               writeln('number 1 is not prime and complete therefore enter an other number');
                               readln(a);
                               i:=i+1
                          end;
                       flag:=true;
                       k:=0;
                       j:=2;
                 end;
              while (j<=a div 2) and (k=0) do
                    begin
                         if (a mod j =0) then
                            k:=1;
                         j:=j+1;
                    end;
              if (k=0) then
                 cnt:=cnt+1;
         end;
     writeln('number of prime number is :',cnt)
end.
 فروش نوت بوک asus  خریداری شده از کانادا زیر قیمت بازار مدل Asus RoG G752
قیمت :7 میلیون 400 هزار تومان
فروش فوری با فاکتور رسمی خرید شده از کانادا
شماره تماس با بنده: 09120642214

پاسخ
#6
سورس محاسبه ب.م.م
کد:
uses wincrt;

var
   m,n,r,temp : integer;
begin
     writeln('Enter two Number');
     readln(m,n);
     if m<n then
        begin
             temp:=n;
             n:= m;
             m:=temp;
        end;
     while m mod n <> 0 do
           begin
                r:=m mod n;
                m:=n;
                n:=r;
           end;
     writeln('B.M.M Of two number is : ',n);
end.
 فروش نوت بوک asus  خریداری شده از کانادا زیر قیمت بازار مدل Asus RoG G752
قیمت :7 میلیون 400 هزار تومان
فروش فوری با فاکتور رسمی خرید شده از کانادا
شماره تماس با بنده: 09120642214

پاسخ
#7
آقا امین میشه لطف کنین اگه سورس دارین یه جا واسه دانلود بذارین تا همش رو دانلود کنیم؟
سرمشق های آب بابا یادمان رفت
رسم نوشتن با قلم ها یادمان رفت
شعر خدای مهربان را حفظ کردیم
اما خدای مهربان را یادمان رفت
----------------------------------------------------------
معرفت درّ گرانی است که به هر کس ندهند.

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.